Annons Kamstrup 2024

Katrineholm bygger för att uppfylla krav

Cirkulation 4/13

Katrineholms kommun har blivit utpekad som syndabock för att Sverige kan komma att fällas i EU-domstolen för att inte uppfylla kvävereningskraven. På Sörmland Vatten tycker de ansvariga att de gjort allt för att hantera frågan rätt.

I Katrineholm byggs för närvarande det centrala reningsverket Rosenholm ut för kväverening. Verket kommer att bli klart sist av de inlandsverk som fick skärpta reningskrav enligt EU:s dom mot Sverige hösten 2009. Miljöminister Lena Ek har i ett uttalande gjort klart att hon tycker att det är rimligt att de som inte klarar kraven också ska stå för Sveriges kostnader. I klar­-text vill miljöministern att de kommuner som av olika anledningar inte hinner få klart sin kväverening under sommaren ska stå för uppskattningsvis cirka 90 miljoner kronor. Risken finns att det blir Katrineholm som då sitter ensamma med Svarte Petter.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid