Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Kalk blir fosforfälla vid Bornsjön

VA-aktuellt

Stockholm Vatten bedriver försök med strukturkalkning och kalkfilterdikning som metoder för att minska läckage av fosfor till sjöar och hav. Stockholm Vatten bedriver försöken i samarbete med Nordkalk vid Stockholms reservvattentäkt Bornsjön, för att få ned fosforhalterna. I eftermiddag invigs en utställning om Project Born.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid