Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Källsorterad urin bästa gödselmedlet

VA-aktuellt

Källsorterad urin är det gödselmedel som bidrar med minst flöde av kadmium till åkermark och som även minskade miljöpåverkan i flest kategorier. Detta visar Johanna Spångberg vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, i sin doktorsavhandling där hon har studerat återvinning av växtnäringsämnen från avfall och biprodukter

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid