Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Kadmiumgränser bör skärpas

VA-aktuellt

Kemikalieinspektionen (Kemi)anser att det, mot bakgrund av risken för hälsoeffekter, finns behov av att väsentligt sänka det nationella gränsvärdet för kadmium i mineralgödsel. Det tillkännagav verket i en rapport tidigare i veckan. I rapporten berörs även kadmium i bland annat reningsverksslam och i stallgödsel.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid