Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Kadmium farligare än man hittills trott

Cirkulation 6/10

Tungmetallen kadmium är ett av de mest omdiskuterade ämnena när det gäller återföring av slam till åkermark. Nu visar nya forskningsrön att tungmetallen är betydligt farligare för vår hälsa än vad man hittills har trott.

Cirkulation har gått igenom ett tjugotal av de senaste årens vetenskapliga artiklar i ämnesområdet och bevisen är massiva. Kadmium orsakar njurskador och benskörhet, har östrogenliknande effekter, är cancerogent och misstänks öka risken för diabetes.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid