Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Jätteutbyggnad väntar i Nynäshamn

VA-aktuellt

Nynäshamns kommun utökar VA-området kraftigt. Stora områden byggs ut med kommunalt vatten och avlopp och fastighetsägare med egna avloppsanläggningar som inte uppfyller lagkraven måste uppgradera dem.
– Utsläpp av avloppsvatten innehållande mycket fosfor och kväve är mycket skadligt för de känsliga inre
havsvikarna. Följden av utsläppen blir övergödning med syrebrist, igenväxning och algblomning som i sin
tur gör att fiskarna dör och vikarna gror igen. Många dåliga enskilda avlopp innebär även en hälsorisk för
fastighetsägaren själv samt grannarna, säger Alf Olsson, Nynäshamns kommuns VA-chef.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid