Annons Kamstrup 2024

Inläckagejakt med spårämnesteknik

Cirkulation 3/14

Alla kommuner har problem med läckande VA-ledningar. Dag- och grundvatten ökar inflödet till spillvattennätet som då överbelastas. Bräddningar till sjöar och vattendrag blir följden.

Ett annat problem uppstår för reningsverken med onödiga mängder avlopps­vatten som ska tas om hand. Sandviken har tagit konsekvenserna av det och håller på att med olika metoder minska problemen.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid