Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Importen av kadmium till kretsloppet

Cirkulation 2/13

Cirkulation kan visa i en unik undersökning att importerad mat håller liknande kvalitet som svensk när det gäller kadmiuminnehåll, men att det ändå importeras en del kadmium som i förlängningen försvårar svensk fosforåtervinning. Samtidigt pekar resultaten på att det finns tid för att ytterligare förbättra slamkvaliteten i Sverige.

Att återföra näringsämnen och mullbildande ämnen till åkermark genom gödsling med avloppsslam är en omdebatterad lösning. I centrum för diskussionen har tungmetallen kadmium varit. På svensk åkermark har lantbruket under flera decennier försökt att minska tillförseln av kadmium. Såväl konstgödsel som till exempel avloppsslam håller i en internationell jämförelse mycket låga kadmiumhalter i Sverige.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid