Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Hur stort är behovet av underhåll?

Cirkulation 6/14

VA-Fakta har definitivt höjt temperaturen i debatten om ledningsförnyelse, och deras intensiva lobbykampanj har fått stort genomslag. »Vi sprider kunskap«, anser de själva. »Oseriöst«, menar andra. Cirkulation har granskat argumenten, kollat fakta och tittat på vad VA-verken faktiskt behöver göra.

Text/Lise-Lotte Nilsson

Hur får vi en saklig diskussion om ledningsförnyelse? Den frågan inleder sammanfattningen av Svenskt Vattens tre rapporter (SVU 2011-12, 13 och 14) som ska ge VA-verksamheterna stöd i förnyelse­arbetet.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid