Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Hur mår egentligen EU:s vattenlagstiftning?

Cirkulation 5/11

Att EU:s vatten inte mår bra, det vet vi. Men hur står det egentligen till med EU:s vattenlagstiftning? För närvarande genomgår den en –Fitness Check–, och nästa år får vi resultatet när EU-kommissionen presenterar sin –Blueprint to Safeguard Europe´s Water–.

Ramdirektivet för vatten, med dotterdirektiven för grundvatten och prioriterade ämnen, utgör ramen för EU:s vattenpolitik. Men det är en brokig samling direktiv som ska rymmas inom den ramen: både gamla direktiv som avlopps-, dricksvatten- och nitratdirektivet, och nya direktiv som det reviderade badvattendirektivet.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid