Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Hon undersöker Irlands grundvattenfauna

Cirkulation 2/10

Far man fram över de slingriga vägarna på Irlands gröna landsbygd får man en känsla av att befinna sig i sagornas värld. Man nästan förväntar sig att Ivanhoe ska dyka upp bakom nästa kurva. Men får du se en kvinna som står och metar i en brunn så är det nog ingen mytologisk prinsessa som letar grodor att kyssa. Snarare är det Karin Eriksson som kartlägger grundvattenfaunan.

Sedan 2008 är göteborgskan Karin Eriksson bosatt i Coleraine, Nordir­land, där hon doktorerar i sötvattens­ekologi. Hon arbetar med att undersöka bottenfaunan i grundvattnet på uppdrag av EPA, Irlands motsvarighet till Naturvårds­verket, som ett led i EG:s vattendirektiv.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid