Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Höjd VA-taxa i Svalöv

VA-aktuellt

VA-taxan i Svalöv höjs med i snitt 7,5 procent. Kommunens fullmäktige vill följa lagstiftningen bättre och se till att ha en hundraprocentig avgiftsfinansiering. VA-verksamheten i Svalöv dras med ett underskott som enligt kommunpolitkerna beror på startkostnaderna för det regionala driftsbolaget för VA, NSVA, som startades under 2009. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid