Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Höga halter PFAS-ämnen i flera svenska vattendrag

VA-aktuellt

Högfluoerade ämnen är spridda i svenska vattendrag från norr till söder, men halterna varierar kraftigt mellan vattendragen. Det visar en studie utförd av SLU. De högsta halterna fann forskarna i Ume älv, Delångersån, Fyrisån, Emån och Ångermanälven. Samtidigt understryker de i rapporten att värdena ska tolkas med försiktighet då mer studier krävs.

Forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, har genomfört den första rikstäckande studien av förekomsten av högfluoerade ämnen i svenska floder och vattendrag och funnit förhöjda halter på platser över hela landet. Vattenprover har tagits på 44 platser i 41 olika vattendrag från Torneälv i norr till Kävlingeån i söder. De flesta proverna togs vid havsmynningar.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid