Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Hav vill se snabb minskning av utsläpp

VA-aktuellt

PUBLICERAT 2012-06-15
Havs- och vattenmyndigheten, Hav, vill se en snabbare minskning av avloppsutsläpp, till exempel genom nya krav vid tillståndsprövning, förenklade processer, generella utsläppsvillkor eller avgifter för utsläpp. Ett exempel myndigheten ger är Sveriges cirka 700 000 små avlopp, varav 40 procent anses ha otillräcklig rening.
Det här är en av punkterna nu när Hav presenterar sitt förslag om vad en svensk vattenstrategi bör innehålla.
– Biologisk mångfald, minskad övergödning och hållbart fiske är de tre viktigaste målen de närmaste åren, säger generaldirektör Björn Risinger.
Viktiga områden som pekas ut i rapporten är markanvändning, avloppsvatten, vattenkraft, överfiske och skyddade områden.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid