Annons Kamstrup 2024

Hälsoeffekter av restpartiklar i dricksvatten

Cirkulation 2/12

Nanotekniken är ett nytt område inom materialvetenskapen där många spännande lösningar inlemmas i den tekniska miljön med helt nya och okända material. Kommunal avloppsvattenrening är sällan utformad för att hantera de restpartiklar, emulsio­ner och organiskt material som nanotekniken ger upphov till.

Simate och medarbetare (2012) diskuterar i en översiktsartikel vad en specifik grupp av nanomaterial kan tänkas ge för effekter på dricksvattenkvalitet och jämför denna grupp med etablerade vattenreningskemikalier. Det handlar om kolnanorör och de har läst över hundra vetenskapliga artiklar i ämnet, vilka sammanfattats i artikeln.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid