Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Hälsingekommuner handlar tillsammans

Cirkulation 6/08

Kommunerna i Hälsingland och Gästrikland sköter det mesta av sin upphandling via kommunalförbundet Inköp Gävleborg. VA-chefen i Ovanåker gillar systemet.

Genom kommunalförbundet Gävle­borg kan de flesta inköp skötas för de tio deltagande kommunerna samt deras kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund. Några undantagna områ­den är byggentreprenader, viss tjän­ste­upphandling inom mjuka sektorer samt viss direktupphandling. Johan Olanders är sedan 2004 VA-chef i Ovanåkers kommun och utnyttjar systemet flitigt.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid