Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Hårdare krav

VA-aktuellt

Svenska VA-ansvariga bör vara i full färd med att anpassa verksamheten till nya, hårdare och annorlunda krav på avloppsrening och slambehandling. Redan 2016 planeras handel med kvävecertifikat påbör­jas, vilket kommer att påverka alla kom­munala reningsverk över 2 000 pe i södra Sverige, oavsett befintligt miljötillstånd.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid