Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Grundvattnet stiger i Höganäs

VA-aktuellt

Under den senaste 20-årsperioden har grundvattennivån i Höganäs stigit med en och en halv meter. På sikt kan det leda till problem vid till exempel nyexploatering, då dagvattensystemet blir hårt belastat av dräneringsvatten. Anledningar till höjningen kan vara det ökade antalet borrningar för energibrunnar eller förändringar i hur Höganäs AB arbetar med länspumpningen av företagets gamla gruvgångar.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid