Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Gövikens reningsverk måste öka provtagningen

VA-aktuellt

Länsstyrelsen i Jämtland har förelagt Östersunds kommun att utöka provtagningen vid Gövikens reningsverk. Kommunen måste ta dagliga prover och analyser på koliforma bakterier, fekala streptokocker, clostridier, cryptosporidium samt giardia intestinales, på inkommade och utgående vatten.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid