Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Göteborgs grundvatten bättre än man kan tro

VA-aktuellt

Grundvattnet i Göteborg är mindre förorenat än befarat. Dagvatten och behandlat avloppsvatten är mer förorenat och bidrar med större mängd föroreningar till kustvattnet utanför Göteborg än vad grundvattnet gör. Det visar en studie av grundvattnets beskaffenhet i Göteborg från Sveriges Geologiska Institut, SGI.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid