Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Globalt mål för dricksvatten nås – men var är saniteten?

VA-aktuellt

FNs milleniemål om att halvera andelen människor utan tillgång till rent dricksvatten, har nåtts långt före slutdatumet 2015. Det konstaterar WHO och Unicef i en rapport som släpptes igår.
– Detta är en mycket välkommen nyhet. Sverige har gjort stora insatser för att bidra till att millenniemålen ska uppnås. Vi har haft ett särskilt fokus på bland annat millenniemål 7 om att säkerställa miljömässigt hållbar utveckling, som detta handlar om, säger Sveriges biståndsminister Gunilla Carlsson i en kommentar till rapporten.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid