Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Glad Världstoalettdag

VA-aktuellt

Världstoalettdagen fick i fjol status som en officiell FN-dag, i samband med att en resolution kring sanitet för alla antogs. Resolutionen manar till att öka fokus på sanitetskrisen och den roll sanitet spelar för utveckling, höja medvetenheten om frågan och mobilisera resurser för åtgärder. Man vill även bidra till förändring i attityd och beteende kring sanitet, vattenhantering och det faktum att miljontals människor tvingas göra sina behov utomhus.

I år blev det tydligt att den svenska VA-branschen verkligen tar chansen att uppmärksamma aktuella avloppsfrågor den 19 november. Här är några exempel:

Kampanjen Mitt vatten fokuserade på hur mycket kadmium som släpps ut i avloppssystemen. Detta genom enkla räkneexempel hur lite kadmium som krävs för att allvarligt påverka lokala vattendrag. Konstnärsfärger som står för cirka tio procent av kadmiumföroreningarna uppmärksammades särskilt. 

I Göteborg vitsas det om att ”Det spolar roll”. Budskap om vad som är okej att spola ned klistras på 20 brunnslock i centrala staden.

I Halmstad placeras toalettstolar ut i rondeller, särskilda toalettstolar med budskap pryder Storgatan och Stora torg.

I Umeå har Umeva passat på att visa kopior av konstverken i Mitt Vattens kampanj Skitgalleriet i SF:s biofoajé i samband med Världstoalettdagen.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid