Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Gasutredning i Luleå

VA-aktuellt

Luleå kommun startar en förstudie inför anläggandet av en fordonsgasanläggning. Placeringen skulle bli vid Uddebo reningsverk och tanken är att avloppsslammet kompletteras med matavfall och kompost för att få tillräckliga gasvolymer. Förstudien ska vara klar innan sommaren 2010, skriver Norrbottens Kuriren. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid