Annons Kamstrup 2024

Frankrike byter privat mot offentligägd drift

Cirkulation 5/13

I Frankrike drivs majoriteten av VA-verken på entreprenad. Men denna unika situation är på väg att ändras. Under de senaste åren har ett 30-tal kommuner valt att övergå till offentlig drift. Nyligen har dessa kommuner gått samman i ett nätverk.

De tre största privata företagen i VA-världen har sitt säte i Frankrike. Det är Veolia, Suez och Saur. Dessa företag har verksamhet över hela världen och innehar ett stort kunnande. Därför är det inte konstigt att många franska kommuner har överlåtit till dem att ansvara för vattenförsörjningen. Kanske skulle man också, omvänt, kunna säga att en bidragande orsak till att de tre företagen blivit så stora, är att de haft en viktig bas för verksamheten i det egna hemlandet.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid