Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Framtiden för dagvatten

Cirkulation 2/14

Behovet av en övergripande dagvattenstrategi har ­aldrig varit större. Framtidens samhällsbyggare står inför stora utmaningar. Det konstaterar professor Maria Viklander, ­programledare för Dag och Nät, ett ­nationellt forsknings- och utvecklingscentrum inom dagvattenområdet vid Luleå tekniska universitet.

Dag och Nät inrättades 2010 och forskningen utgår från tre olika teman – dagvattenkvalitet, från regn till recipient, dagvattensystem samt ledningsnät.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid