Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Från branschen: “Viktigt att bjuda in leverantören att delta i undersökningarna”

Cirkulation 8/10

I Cirkulation 7/10 skrevs det om en rapport som utförts av Weedo på uppdrag från Kristianstads kommun. I rapporten hävdas att avhärdningssalt sannolikt har orsakat ­bakterieförorening i dricksvattnet.

Det är synnerligen beklagligt att rapporten har tagits fram och publicerats utan att leverantören blivit kontaktad. Enligt vårt förmenande innehåller rapporten en rad väsentliga felak­tigheter och långtgående feltolkningar av fakta.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid