Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Från branschen: “Vi har ett gemensamt ansvar att skydda Vättern”

Cirkulation 6/11

Vättern är i dag vattentäkt för nästan en halv miljon människor och är en av Europas största dricksvattenreservo-arer. I Örebro län planerar flera kommuner att gemensamt bygga en ledning till Vättern som därmed blir av ännu större betydelse för människor som bor runt sjön. Men inte bara där. Enligt en rapport om klimatförändringarnas påverkan på Mälarens framtid skissar fem länsstyrelser upp ett scenario där de två miljoner människor som i dag får sitt dricksvatten från Mälaren i en nära framtid även de får hämta vatten från Vättern, då Mälaren om hundra år kan vara en havsvik och en del av Saltsjön.

Vättern skyddas också av fyra riksintressen enligt miljöbalken – friluftsliv, fiske, natur och kulturmiljö. Dessutom är Vättern i sin helhet en del av EU:s nätverk av skyddade områ­den, ett så kallat Natura 2000-område och har därmed inte bara stort riksintresse utan också något som regering och riksdag har lovat att skydda för eftervärlden.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid