Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Från branschen: “Vatten ska komma in tidigt och tydligt i stadsplanearbetet”

Cirkulation 3/11

Möt framtiden 22 – 25 maj i Stockholm på konferensen –Cities of the Future–! –Cities of the Future – Sustainable Urban Planning and Water Management– kopplar ihop stadsplanering och vatten­planering, eftersom det är förutsättningen för en bättre utveckling av dagens städer så att de långsiktigt blir mer hållbara, säkrare och bättre att leva och arbeta i. Gärna också mer attraktiva för att klara konkurrensen från andra städer och regioner.

Frågorna är viktiga för svenska VA-verk. Hur tacklar man klimatförändringar med risker för översvämningar och andra vattenproblem, miljöproblem, energibrist, snabbt växande biltrafik och transportbehov? Aktuell kunskap, flexibelt tänkande och samarbete är väsentliga för planeringsarbetet. Stadsplanering och hållbara städer är heta, gränsöverskridande diskussionsämnen inte bara hos oss.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid