Annons Kamstrup 2024

Från branschen: “Snabb metod mäter mikrobiologiska förändringar i vatten”

Cirkulation 2/14

Inom VA-verksamheten ställs vi ofta inför mikrobiologiska frågeställningar. Det kan röra sig om hur vi ska kunna kvantifiera risken för mikrobiologisk återväxt på distributionsnätet, påvisa avloppsvatteninträngning, identifiera effekten av stagnation och blandning av olika vatten på distributionsnätet. De vanliga metoder som idag finns tillgängliga är trubbiga och tidskrävande. I en artikel föreslår författarna en metod baserad på en kombination av mätning av antalet bakterieceller med flödescytometri och deras fluoresensespridning. Metoden är snabb, noggrann och förhållandevis enkel och kan främst utnyttjas för övervakning.

Metoden bygger på att först göra en direkt jämförelse av obearbetad data från flödescytometri (FCM), varefter datamängden begränsas genom att kvantifiera förekomsten av stora och klart fluorescerande bakterier med högt innehåll av nukleinsyra (HNA) i relation till den totala förekomsten. På detta sätt erhålls ett fingeravtryck, en signatur, med avseende på fluoresensensspridning för den mikrobiologiska aktiviteten i det aktuella vattnet. Med metoden kan olika bakteriesamhällen särskiljas inom 15 minuter efter provtagning med en noggrannhet där även små förändringar i den akvatiska miljön kan detekteras.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid