Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Från branschen: “Riskbedömningar kräver kännedom om lokala förhållanden”

Cirkulation 5/13

Cryptosporidium och Giardia är två encelliga tarmparasiter som kan orsaka diarrésjukdom. Vissa är zoonotiska vilket innebär att de kan spridas mellan människor och en eller flera djurarter medan andra är art­specifika. Parasiterna sprids som oocystor (Cryptosporidium) respektive cystor (Giardia) som kan utsöndras i stora mängder av infekterade individer. De kan överleva flera månader i vatten, är tåliga mot flera desinfektionsmedel och infektionsdosen är låg. Detta gör dem till en betydande risk vid dricksvattenproduktion.

I släktet Cryptosporidium förknippas främst två arter med sjukdom hos människa. C. hominis anses specifik för människa medan C. parvum både kan cirkulera bland människor och spridas zoonotiskt. Den enda art av Giardia som kan infek­­tera människor heter Giardia intestinalis. Inom arten finns åtta kända genotyper varav två kan smitta både djur och människor, övriga är djurspecifika.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid