Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Från branschen: “Online-styrning kan ge större kapacitet och bättre kvalitet”

Cirkulation 7/10

Man kan spara relativt mycket av ett reningsverks bruttodriftsomkostnader till energi, kemikalieinköp och slamhantering genom online-styrning. Härutöver kan man uppnå en större kapacitet på reningsverket, vilket i slutänden kan betyda att en eventuell utbyggnad kan skjutas på framtiden och/eller att utloppskvaliteten kan förbättras.

Den information en online-styrning kan ge om reningsverkets processer samt den extra motivation en online-styrning kan ge driftspersonalen i det dagliga arbetet är inte heller obetydlig.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid