Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Från branschen: “Man sätter för många och i vissa fall onödigt stora brunnar”

Cirkulation 1/11

Brunn på avloppsledning måste man ha bland annat för att kunna komma åt att utföra rensning, inspektion, nivåkontroll, och deformationskontroll av ledning. Men jag tycker att man sätter för många och i vissa fall onödigt stora brunnar.

På 50- och 60-talen var –Höganäs avloppshandbok– VA-teknikernas bibel. Enligt den skulle nedstigningsbrunnar sättas i alla brytpunkter, såväl i plan som profil. Det var nödvändigt, för att man skulle kunna inspektera en ledning genom att genomlysa den och titta in i den, för att se om det fanns några främmande föremål där eller någon svacka på ledningen. Man satte stora brunnar för att komma åt att inspektera och få utrymme att rensa med otympliga rensband.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid