Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Från branschen: “Målet är att samla, utveckla och sprida kunskap och praktik”

Cirkulation 6/12

Ett utvecklingscentrum för vatten, med ambitionen att bli en nationell nod vid Östersjön, etableras i Campus Roslagen, Norrtälje. Efter en förstudie i augusti, har Norrtälje kommun gått in i en startfas för etablering av Utvecklingscentrum för vatten. Målet är att etablera ett utvecklingscentrum för vatten för att samla, utveckla och sprida vattenrelaterad kunskap och praktik i samhället. Centret består av en paraplyorganisation med underavdelningar för att uppnå målet att etablera en agenda för vatten i samhället.

Det finns många institutioner och aktörer som har vatten som sin huvudsakliga sysselsättning eller som forskar om vattenrelaterade frågeställningar, men det är svårt att få ett samlat grepp om vad som pågår. Många branscher kan vittna om behovet av kvalificerad personal på olika nivåer. Det finns många företag som är innovativa men inte har högskolekontakter. De skulle kunna utvecklas vidare om de får dessa kontakter och i sin tur ge entreprenörskunskap till högskoleanknutna företag.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid