Annons Kamstrup 2024

Från branschen: “Lustgasutsläppen kunde minskas med upp till 77 procent”

Cirkulation 1/13

Utsläpp av växthusgaser från avloppsreningen har blivit ett hett diskussionsämne med stort intresse både internationellt och nationellt i att ta reda på de faktiska utsläppen och hur dessa kan hanteras. Även om det idag finns ett antal exempel som redovisar utsläpp av främst lustgas (N2O, 300 gånger kraftigare än koldioxid), metan (CH4, 25 gånger kraftigare än koldioxid) och koldioxid (CO2) så är betydelsen av och förståelsen för åtgärdsmöjligheterna mycket begränsade.

Norrköping Vatten som aktivt jobbar med att minimera miljöpåverkan av sin verksamhet tvekade därför aldrig med att ställa upp för mätningar av lustgasutsläpp från Slottshagens rejektvattenbehandlingen som skulle genomföras av IVL Svenska Miljöinstitutet. Mät­ningar utgjorde en del av ett större SVU/ Formas-finansierat projekt som handlar om att ”Minska utsläppen av växthusgaser från svensk hanteringen av avloppsvatten och avloppsslam” där förutom IVL Svenska Miljöinstutitet även SLU, JTI och KTH är involverade.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid