Annons Kamstrup 2024

Från branschen: “Kunskapsunderlag för framtida prioriteringar och investeringar”

Cirkulation 3/14

Trots att vi i Sverige generellt sett har en bra dricksvattenkvalitet har medvetenheten om riskerna ökat de senaste åren i samband med de vattenburna utbrott som inträffat i landet. Det finns även framtida utmaningar som att klimatförändringar kan ge intensivare regn vilket i sin tur kan öka förekomsten av patogener i våra råvattentäkter. Det är alltså högst relevant att se över vattenverkens mikrobiologiska barriärverkan och bedöma ifall den är tillräcklig eller om den eventuellt behöver uppgraderas.

Beslutsfattande politiker i Askersunds kommun ställde frågan till ansvarig tjänsteman, teknisk chef Mårten Ericsson, ifall kommunens dricksvatten är säkert att dricka. För att ta reda på detta bestämde man sig för att genomföra en analys med hjälp av GDP (God Desinfektionspraxis) och MRA (Mikrobiell Riskanalys), och gav Norconsult uppdraget att utföra dessa. Detta resulterade i att kommunen skall uppgradera sitt vattenverk. ”Vi har nu beslutat att installera ytterligare en UV-anläggning baserat på resultatet från Norconsults riskanalyser”, enligt Mårten Ericsson.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid