Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Från branschen: “Källsortering av växtnäring är nästa logiska steg”

Cirkulation 2/12

Det är dags att fasa in triplikata avloppssystem inom det kommunala VA-området. Sverige är ett ­föregångsland rörande teknik och organisation av stora avloppssystem, vars fokus har utvecklats enormt från 1800-talets mål att minska lokal sanitär olägenhet och smittspridning till ett väl utvecklat recipientskydd.

Ur ett resursperspektiv är nästa stora utmaning att åstadkomma återföring av all växtnäring i avloppet till odlad mark i en form som är attraktiv för lantbruket. I avloppet finns växtnäring till ett värde av cirka 638 miljoner kronor årligen.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid