Annons Kamstrup 2024

Från branschen: “Infrastrukturen står inför ett gigantiskt behov av underhåll”

Cirkulation 3/13

Kan man bygga ett hållbart samhälle utan att ta hänsyn till drift och underhåll? Det verkar så om man ska se till samhällsdebatten. Att återvinna, bygga resurssnålt och vara miljömedveten är uttryck som används flitigt i företagens marknadsföring. Men att förvalta, driva och underhålla det som byggts är inget man lyfter fram. Trots att det är här man verkligen kan prata om återvinning och ­miljömedvetenhet i byggandet.

Vi har i århundraden grävt ner våra infrasystem under hus, gator och torg. Ett spindelnät av olika system som ständigt skapar problem när drift och underhåll måste skötas. När systemen brister fungerar inte längre staden. En hållbar stadsutveckling avgörs nu liksom förr av de underjordiska systemens funktion och utbyggnad.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid