Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Från branschen: “Få insatser är så lönsamma som att minska läckage”

Cirkulation 2/10

I slutet av januari deltog jag i Global Leakage Summit, en årlig konferens i London med inriktning på ledningsnät och läcksökning. Över 50 olika länder representerades av totalt 200 deltagare med ett fyrtiotal föreläsare över de två dagarnas fullmatade program. Göteborg Vatten deltog med föredrag om teknik för svårlokaliserat läckage.

Ett allt starkare argument för att reducera vattenförluster, orsakade av läckage är den ökande befolkningstakten i stora delar av världen. Även på många håll i Europa är befintliga resurser hårt ansträngda och vattenbrist hotar. Frågan om hur vi skall fördela tillgången på dricksvatten får ett allt starkare politiskt förtecken. Redan har många konflikter uppstått kring vem som har rätten till källor och vattendrag.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid