Annons Kamstrup 2024

Från branschen: “Erfarenheterna från Klöverträsk kan sänka framtida kostnader”

Cirkulation 6/10

I byn Klöverträsk, Luleå kommun, uppgraderades det befintliga, överbelastade direkt­-fällningsverket 1996 med en stor lagringsdamm och ett spridningssystem i närliggande barrskog. Under hand har barnsjuk­domarna rättats till och anläggningen är alltjämt i reguljär drift.

Avloppsverket i Klöverträsk behövde i mitten av 90-talet en kapacitetsökning för att inte onödigt belasta recipenten Rosån. Vid den tidpunkten fördes livliga diskussioner mellan aktörer från Luleå tekniska universitet, Luleå kommun och SLU/Skogs­hög­skolan i Umeå om vikten av att hitta system för att bättre ta tillvara näringen från avloppsvattnet. Ideala system ställdes mot praktiska krav och invändningar, men så småningom bestämde sig kommunen för att göra ett försök med avloppsbevattning. Grundtanken var att grovrena avlopps­vattnet, att säsongslagra och därefter sprida vattnet i ett barrskogsdominerat område.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid