Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Från branschen: “Det ligger i allas intresse att göra bra avtal”

Cirkulation 5/11

Först vill jag gratulera branschens parter till att ni kommit igång med rundabordssamtalen. Tänk om fler branscher kunde göra det! Det är mycket illavarslande om seriösa och erfarna företag väljer att inte lägga anbud på grund av för stränga skallkrav. Det öppnar upp för mindre seriösa aktörer som accepterar krav de egentligen inte klarar av.

Grundfrågorna är som alltid: Vad ska vi köpa och hur ska vi köpa det? Det är större frågor än man kan tro. Den innefattar allt i förfrågningsunderlaget; Ska vi dela upp affären eller köpa allt i en klump från en leverantör? Ska vi gå ihop med andra kommuner i affären? Vilken upphandlingsform? Vilka kvalificeringskrav? Och en mängd andra frågor.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid