Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Från branschen: “Behövs mer, bättre och tidigare dialog vid upphandlingar”

Cirkulation 5/14

Hur gör vi bättre offentliga affärer? Mer, bättre och tidigare dialog, svarar majoriteten av de parter som är inblandade i VA-upphandlingar. Det visar en enkätundersökning som Varim har genomfört. Och resultatet av de pilotprojekt med tidig dialog som just nu genomförs i Norge ger enkätdeltagarna rätt. De offentliga ­upphandlingarna inom VA-sektorn behöver effektiviseras. Det krävs innovation och nya lösningar för att klara framtida utmaningar och skärpta miljökrav. Det är också viktigt att VA-abonnenterna får full valuta för sina taxor, inte minst mot bakgrund av att de flesta bedömer att taxorna kommer att behöva höjas.

Det råder enighet i VA-branschen om att det finns stora möjligheter att effektivisera upphandlingsprocessen enligt LOU/LUF. Det visar den omfattande enkätundersökning som Varim genomfört bland driftpersonal, enhetschefer, upphandlare och leverantörer (genomfördes ursprungligen 2012 men har nyligen uppdaterats genom slumpvis valda intervjuer – se mer på www.varim.se).

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid