Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Från branschen: “Återföring av fosfor kommer att ske med olika metoder”

Cirkulation 2/10

EasyMining Sweden är ett bolag som säljer en mycket resurseffektiv metod för fosforutvinning ur olika fosforinnehållande material, däribland askor från förbränt avloppsslam och apatit. Metoden separerar även kadmium och andra oönskade ämnen som finns i råvaran och producerar rena och växttillgängliga fosforgödselmedel.

I Europa förbränns idag cirka 30 procent av allt avloppsslam och förbränningen ökar. Vid förbränningen hamnar all fosfor i askan. Att återföra fosforn ur dessa askor till åkermark gör att apatitreserverna räcker längre. Ambitioner och mål för återanvändning av fosfor från avfall bidrar till en hållbar utveckling.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid