Annons Kamstrup 2024

Från branchen: “Processen efter en översvämning måste förenklas”

Cirkulation 1/12

Trots att Sveriges VA-huvudmän satsar omfattande resurser på utredningar och åtgärder rörande källaröversväm­ningar, tenderar problemen snarare att öka än minska.


Dagens moderna duplikatsystem med avledning av spill- och dagvatten i separata ledningar ställer höga krav på VA-huvudmannen. I och med publiceringen av Svenskt Vattens P105 lyfts nu blicken återigen mot en mer ytledes hantering av dagvattnet.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid