Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Fosfortillgångarna måste beräknas mer dynamiskt

VA-aktuellt

Slutledningar kring världens fosfor-resurser tenderar att bli för enkla. Att koppla konsumtion till produktion kan vara ett viktigt sätt att se tidiga varningssignaler. För att få bättre underlag för beslut och policies så måste det till betydligt mer dynamiska indikatorer där till exempel befolkningsutveckling och teknisk utveckling räknas in. Det menar en grupp forskare i en artikel publicerad i Global Environmental Change.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid