Annons Kamstrup 2024

Fosforåtervinning under utveckling

Cirkulation 5/13

Det finns idag inga metoder för fosforåtervinning ur slam som kan tänkas fungera bekymmerslöst på merparten av svenska reningsverk. Samtidigt är det full fart på utvecklingen och det kan finnas lösningar runt hörnet.

Det är viktigt att från början slå fast att det idag inte finns någon befintlig teknik för fosforåtervinning ur avloppsslam som kan användas direkt i Sverige, annat än i undantagsfall. Samtidigt pågår intensiv utveckling i många länder och myndighetskrav kan snabba på utvecklingen.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid