Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Forskare studerar långtidseffekter av PFAS

VA-aktuellt

Forskare vid Örebro universitet ska undersöka biologiska effekter av långlivade perfluoerade ämnen, som till exempel PFOS, i svenska vatten.

Det är professor Jana Jass vid Life Science Centre vid Örebro universitet, som leder ett treårigt projekt, som finansieras med tre och en halv miljon kronor från KK-stiftelsen och ungefär lika mycket från tre olika företag.

Forskarna ska studera påverkan av långvarig exponering av små doser, ett område som är relativt outforskat. Man ska undersöka vilka effekter olika perflouerade ämnen har på olika organismer. Detta ska bidra till att man kan göra heltäckande och realistiska riskbedömningar av hur ämnena fungerar i miljön.

De företag som finansierar projektet tillsammans med KK-stiftelsen är Pelagia Miljökonsult AB, Mälarenergi AB och Tyréns AB. (EW)

Läs mer:

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid