Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Forskare och personal sida vid sida

Cirkulation 8/14

Avloppsvattenrening och slamhantering står i fokus för VA-kluster Mälardalen. Målet är att hitta nya lösningar och processer för att öka resurseffektiviteten i VA-systemet. I flera projekt studeras utsläppen av växthusgaser från reningsprocesser och slambehandling. Model­lering, styrning och simulering är viktiga redskap i forskningsarbetet.

Text/Mats Nihlén

På utbildningssidan arbetar klustret för att utbilda framtidens anställda inom VA-branschen. Grundutbildningen sträcker sig från teknik för avloppsvattenrening, modellering och reglering till system- och hållbarhetsfrågor. Klustret medverkar även med utbildningsinsatser för anställda på reningsverken. VA-organisationerna kan initiera forskningsprojekt om de egna processerna.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid