Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Förvärmning kan ge högre biogasutbyte

VA-aktuellt

Genom att förvärma det slam som ska användas i en biogasanläggning, kan man få ut mer biogas vid själva rötningsprocessen. Förvärmningen av slammet kan man göra med hjälp av fjärrvärme, visar ett biogasprojekt som JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik har deltagit i. Det skriver JTI i ett pressmeddelande.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid