Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Förslag om nationell översyn av VA-näten

VA-aktuellt

Det finns ett stort behov av en nationell översyn för att trygga såväl säker vattenförsörjning som säkra avloppssystem. Det skriver Phia Andersson (S) och Ann-Kristine Johansson (S) i en motion till Sveriges Riksdag.
Den allmänna motionstiden för riksdagens ledamöter gick ut igår. Andersson och Johansson argumenterar i sin motion för att klimatförändringarna gör det angeläget att skyndsamt besluta hur vattenförsörjning och fastigheter kan skyddas.
Miljöminister Andreas Carlgren (C) har tidigare gett sin syn på VA-försörjningen, då som svar på en skriftlig fråga i riksdagen. Carlgren underströk då att VA-försörjningen är ett kommunalt ansvar.
Andersson och Johansson menar i sin motion till riksdagen att att kommunernas VA-nät bara är en del av en mer omfattande nationell fråga. Därför föreslår de alltså att det snarast ska inledas en nationell översyn av VA-systemen. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid