Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Fördelar med ultraljud trots flera frågetecken

Cirkulation 8/08

När Gässlösa reningsverk i Borås installerade ultraljudsanläggning i slambehandlingen väckte det viss uppmärksamhet. En utvärde­ring har väckt en del frågetecken kring tekniken men i Borås fortsätter man att använda ultra­ljudet och tycker sig se en del fördelar.

Allra först ut med ultraljud i Sverige var Ernemarks reningsverk i Oskarshamn. År 2003 tog man en anläggning i drift med förhoppningen att minska slammängden samt underlätta ­avvattningen av slammet. När Gässlösa ­reningsverk i Borås tog sin anläggning i drift i januari 2005 var det för att förbehandla slammet innan rötningen för att minska skumningsproblem i rötkammaren. Här var man också sugna på att öka gasproduktionen för att kunna leverera mer fordonsgas. Den första delen har gått bra men på gasutbytet har man inte sett någon ­effekt – ännu.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid